My JSP 'serverTool.jsp' starting page
服务专区
联系我们
联系我们
部门职务 姓名 Q Q 联系方式 邮箱
销售部经理 李斌斌 点击这里给我发消息

0755-22222232-8814
13632099104

binbin.li@bqc-logistics.com


广州分公司
 

广州分公司经理  杨文斌   点击这里给我发消息 020-37416581
18938357605
wenbin.yang@bqc-logistics.com

销售员

 龚颜 
点击这里给我发消息

 13922477576

Kelly@bqc-logistics.com

销售员

蔡宜伸 点击这里给我发消息

 13924101598

rulun.yang@bqc-logistics.com

大客户部
大客户部经理 蓝永叶 点击这里给我发消息

0755-22222232-8820
13592968030

yongye.lan@bqc-logistics.com
维护员 吴倩澜 点击这里给我发消息

0755-22222232-8805
13620978850

qianlan.wu@bqc-logistics.com
维护员 陈欢欢 点击这里给我发消息 0755-22222232-8818
13824353019
 huanhuan.chen@bqc-logistics.com
维护员 韦嘉泰 点击这里给我发消息

0755-22222232-8804
15999617401

jiatai.wei@bqc-logistics.com
销售部
 
销售一组经理 梁家福 点击这里给我发消息

0755-22222232-8840
13694235764

jiafu.liang@bqc-logistics.com
销售员 李 广 点击这里给我发消息

0755-22222232-8811
15820461017

guang.li@bqc-logistics.com
销售员 杨俊健 点击这里给我发消息

0755-22222232-8815
13755403923

junjian.yang@bqc-logistics.com
销售员

唐振轩

点击这里给我发消息   0755-22222232-8812
 17722483383 

zhenxuan.tang@bqc-logistics.com

销售二组经理 黄 晗 点击这里给我发消息

18688925731

han.huang@bqc-logistics.com
销售员 刘成志 点击这里给我发消息

0755-22222232-8860
17711570434

chengzhi.liu@bqc-logistics.com
销售员

郑宇波

点击这里给我发消息

0755-22222232-8831
13556865910

yubo.zheng@bqc-logistics.com

销售员

李智源

点击这里给我发消息 0755-22222232-8807
13556865910

zhiyuan.li@bqc-logistics.com

销售三组经理 陈 胜 点击这里给我发消息

0755-22222232-8810
13424237241

 sheng.chen@bqc-logistics.com
销售员 黄 丽 点击这里给我发消息

0755-22222232-8809
15766341235

huangli@bqc-logistics.com
销售员

陈子剑

点击这里给我发消息 

0755-22222232-8841
18007502017

zijian.chen@bqc-logistics.com

销售员

 

点击这里给我发消息

0755-22222232-8823
13489351023

sheng.yu@bqc-logistics.com 

 

My JSP 'interlink.jsp' starting page
  • fedex联邦国际快递
  • EMS
  • TNT
  • UPS国际快递
  • 快递100
  • 爱查快递
  • 速脉
  • 雨果网